படிவம் 16 இல்லாமல், வருமான வரித் தாக்கல் செய்வது எப்படி முடியும்?

ச.ஶ்ரீராம் ரெட்டி, ஆடிட்டர் தவணைத் தேதிக்குள் படிவம் 16 (Form 16) தரத் தவறினால் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.100 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. (நிதி ஆண்...

ச.ஶ்ரீராம் ரெட்டி, ஆடிட்டர்
தவணைத் தேதிக்குள் படிவம் 16 (Form 16) தரத் தவறினால் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.100 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. (நிதி ஆண்டு 2015-16க்கு தவணை நாள் 31.05.2016). இருந்தபோதிலும் சில நிறுவனங்களில் குறித்த காலத்தில் படிவம் 16 பெறுவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.

இத்தகைய சூழலில் வரித் தாக்கல் செய்ய படிவம் 16 கட்டாயமா? இல்லையென்றால் வரித் தாக்கல் செய்வது எப்படி? என்ற பல்வேறு கேள்விகள் நம்முன்னே எழுகின்றன.

படிவம் 16 கட்டாயமில்லை..!

படிவம் 16 என்பது வரிக்கு உட்பட்டவரின் மொத்த ஆண்டு வருமானம், 80C மற்றும் இதர பிரிவுகளின் கீழ் வரி கழிவுகள் என நாம் அறிந்த மற்றும் நாம் கொடுக்கும் தகவல்களின் தொகுப்பே தவிர அதில் வேறொன்றும் புதிய தகவல்கள் இல்லை. எனவே படிவம் 16யை நாமே உருவாக்கும் முறையும் அதன் மூலம் வரித் தாக்கல் செய்யும் வழிமுறையும் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
படிவம் 16 இல்லாமல் வரித் தாக்கல் செய்யும் வழிமுறைகள்:

1. சம்பள வருமானம்

2015-16 வருடத்திற்கான சம்பள ரசீதை (Payslip) சேகரித்து 12 மாதத்திற்கான மொத்த சம்பளத்தை (ஊக்கத் தொகை உட்பட) கணக்கிட வேண்டும். அவ்வாறு கணக்கிடும் போது வரி விலக்கிற்கு உட்பட்ட படிகளை (Allowances) கழித்து வரிக்குட்பட்ட படிகளை மட்டும் சம்பள வருமானத்துடன் கூட்ட வேண்டும்.

பொதுவாக வரிவிலக்கிற்கு உட்பட படிகள்
அ. குழந்தைகள் கல்விப்படி - மாதம் ரூ. 100 வீதம் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு.
ஆ. குழந்தைகள் விடுதிப்படி - மாதம் ரூ. 300 வீதம் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு.
இ. பயணப்படி - மாதம் ரூ. 1,600 (மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மாதம் ரூ.3. 200)
ஈ. வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) - கீழ்குறிப்பிட்டவற்றுள் எது குறைவோ அதை கழிவாக பெறலாம்.
1. நீங்கள் பெற்ற வீட்டு வாடகைப்படி
2. உங்கள் சம்பளத்தில் 40 சதவீதம் (சென்னை, மும்பை, கல்கத்தா, புதுடெல்லி ஆகிய மெட்ரோ நகரில் வசிப்பவர்களுக்கு 50%)
3. கட்டிய வாடகை - 10% சம்பளம்
உதாரண கணக்கு(HRA):
அடிப்படை ஊதியம் மாதம் ரூ.10,000 அகவிலைப்படி (DA) மாதம் ரூ 5,000 வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மாதம் ரூ. 5,000 நீங்கள் கட்டிய வாடகை மாதம் ரூ.6,000 எனில் (சென்னையில் வசிப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம்)
 
அ) நீங்கள் பெற்ற வாடகைப்படி ரூ. 5000 x 12)60000
 
ஆ) 50% சம்பளம் (ரூ.10,000 + 5000) X 12) = 1,80,000
ரூ.1,80,000 X 50%
90000
 
இ) வாடகை கட்டியது {ரூ. 6000 X 12} (-) 10% சம்பளம் (1,80,000 X 10%) = 18,000. 72,000-18,000 = 54,000
54000
  
எனவே, வரி விலக்கிற்கு உட்பட்ட HRA ரூ. 54,000 மற்றும் மீதமுள்ள (60000 - 54000) ரூ. 6,000- திற்கு வரிக் கட்ட வேண்டும்.
2. வீட்டு வாடகை வருமானம் (Income from House Property)
உங்கள் வீடு சொந்த குடியிருப்பாக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால் வருமானம் எதுவும் இருக்காது. ஆனால், வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டியை நஷ்டமாக கணக்கிட்டு மற்ற வருமானத்தில் இருந்து கழிவு பெறலாம். மாறாக உங்கள் வீடு வாடகைக்கு விடப்பட்டிருந்தால் கீழ்கண்டவாறு கணக்கிட வேண்டும்.

உதாரணம்

வாடகை மாதம் ரூ. 10,000
நகராட்சி வரிகள் கட்டியது ரூ.10,000 (வருடத்திற்கு),
வீட்டுக் கடன் வட்டி ரூ. 60,000
அ) வாடகை வருமானம் (ரூ.10,000 X 12) = 1,20,000
ஆ) நகராட்சி வரிகள் 10,000
நிகர வருமானம் (1,20,000 - 10,000) = 1,10,000
இ) கழிக்க: பிரிவு 24(b) ன் கீழ் கழிவுகள்:
1) நிலைக்கழிவு (Standard Deduction) = 33,000
(1,10,000 X 30%)
2. வீட்டுக் கடன் வட்டி = 60,000
வீட்டு சொத்து வருமானம் = 17,000
 
3. இதர வருமானங்கள் (Income from other sources)

நிரந்தர வைப்புத் தொகை (FD) மற்றும் சேமிப்புக் கணக்கு மூலம் பெறப்படும் வட்டி ஆகியவை இப்பிரிவின் கீழ் வருமானமாக கணக்கிடப்படும்.

வருமான வரி கணக்கிடல்

அ) மேற்கண்ட வருமானங்களின் கூட்டுத் தொகை மொத்த வருமானம் எனலாம்.

ஆ) பின் 80C முதல் 80TTA வரையிலான பிரிவுகளின் கீழ் கழிவை கணக்கிட்டு மொத்த வருமானத்தில் இருந்து கழிக்க வேண்டும்.
இ) மீதமுள்ள வருமானம் வரிக்குப்பட்ட வருமானம் ஆகும்.

அவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட வருமானத்தின் மீது வரிக் கணக்கிட வேண்டும். பின்னர் ஏற்கனவே கட்டிய முன் வரி (Advance Tax) மற்றும் மூல வரி (TDS) ஆகியவற்றை கணக்கிட்ட வரியில் இருந்து கழித்து மீதமுள்ள தொகை (ஏதேனும் இருப்பின்) சுய மதிப்பீட்டு வரியாக (self - Assessment Tax) கட்ட வேண்டும்.

ஈ) மூல வரி மற்றும் முன் வரியை வருமான வரி இணையத் தளத்தில் படிவம் 26AS ன் மூலம் தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.

மேற்கண்ட வழிமுறைகள் படிக்கும் போது சற்றே கடினமாக தோன்றினாலும் செயல்முறையில் எளிதானதே. கீழே தரப்பட்டுள்ள மாதிரி கணக்கை படிக்கவும்.

மாதிரி கணக்கு
 
 
1. சம்பள ரசீது படி சம்பள வருமானம்
கழிக்க: வரிவிலக்கிற்கு உட்பட்ட படிகள்
***
 
 
(***)
***
 
2. வீட்டு வாடகை வருமானம்
(கணக்கிடப்பட்டது)
 ***
3. இதர வருமானங்கள் ***
4. மொத்த வருமானம் (1+2+3) ***
5. கழிக்க: அத்தியாயம் VI-A கீழ் கழிவுகள் (80C முதல் 80TTA வரை) (***)
6. வரிக்குட்பட்ட வருமானம் (4-5)  
7. கணக்கிடப்பட்ட வரி ***
8. முன்வரி மற்றும் மூலவரி (***)
மீதம் கட்ட வேண்டிய வரி ***
 
மேற்கண்ட முறையில் கணக்கிடப்பட்டு வரித் தாக்கல் செய்து அதன்பிறகு படிவம் 16 பெறும் போது அத்துடன் ஒப்பிடலாம். அவ்வாறு ஒப்பிட்ட பின் தவறு அல்லது மாற்றம் ஏதேனும் இருப்பின் திருத்திய வரித்தாக்கல் (Revised Return) செய்ய முடியும்.

அவ்வாறு வரித் தாக்கலை திருத்தம் செய்யும் வாய்ப்பு தவணைத் தேதிக்குள் (ஜூலை 31) கணக்கு தாக்கல் செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Related

வருமான வரி 2678146403175999277

Post a Comment

Find Here

Date & Time

No. of Posts

Follow Pettagum on Twitter

Follow pettagum on Twitter

Counter From Jan 15 2011

Try this

Total Pageviews

Contributors

Popular Posts

Blog Archive

Followers

Cloud Labels

30 நாள் 30 வகை சிறுதானிய உணவுகள் 30 நாள் 30 வகை சமையல் E-BOOKS GOVERNMENT LINKS Greetings WWW-Service Links அக்கு பிரஷர் சிகிச்சை முறைகள். அடை வகைகள். அமுத மொழிகள் அழகு குறிப்புகள். ஆசனம் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் ஆரோக்கியம் காக்கும். ஆயுர்வேத மருத்துவம் ஆறு சுவையும்... அஞ்சறைப் பெட்டியும்... இஃப்தார் நோன்பு ஸ்பெஷல் இந்த நாள் இனிய நாள் இந்தியா நமது தேசம்! தேசத்தின் நேசம் காப்போம்!! இய‌ற்கை மருந்துகளின் ஆயுள்காலம் இய‌ற்கை வைத்தியம் இன்ஷூரன்ஸ் இஸ்லாமிய உணவுகள். ஈஸியா பேசலாம் இங்கிலிஷ்! உங்களுக்கு உதவும் சட்டங்கள் உடலுக்கு வலிவு தரும் சூப்கள் உடற்பயிற்சி உணவே மருந்து உபயோகமான தகவல்கள் ஊறுகாய்கள் ஃபண்ட் முதலீடுகள் கணிணிக்குறிப்புக்கள் கல்வி வழிக்காட்டி கவிதைத்துளிகள் கன்சல்ட்டிங் ரூம் காய்கறிகளின் மருத்துவ குணங்கள் கால்நடை வளர்ப்பு கால்நடைகளுக்கான இயற்கை மருத்துவம் காளான் வளர்ப்பு குழந்தைகள் நலம்! குழம்பு வகைகள் குளிர் பானங்கள் கை மருந்துகள் சட்னிகள் சமையல் அரிச்சுவடி சமையல் குறிப்புகள் சமையல் குறிப்புகள்-அசைவம்! சமையல் குறிப்புகள்-சைவம்! சமையல் சந்தேகங்கள்-கேள்வி-பதில் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவுகள் சித்த மருத்துவம் சிறுதானிய உணவுகள் சுற்றுலா சூரணம் சேமிப்பின் சிறப்பு டெங்குக் காய்ச்சல். தமிழகத்தின் சுற்றுலா தளங்கள் தமிழால் இணைவோம் தமிழ்ப் பழமொழிகளும் சொலவடைகளும் தாய் சேய் நலம்! துவையல்கள் நாட்டு மருந்துகளின் பெயர்கள் நாட்டு வைத்தியம் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள். நில அளவுகள் அறிவோம் நீங்களும் பிசினஸ்மேன் ஆகலாம் நீதி நூல்கள் பச்சடிகள் பலவிதம் பரீட்சை சுலபமாக பழங்களின் பயன்கள் பாட்டி வைத்தியம் பிசிஓஎஸ் பிரச்னை குணமாகும் பிசினஸ் ஸ்பெஷல் புகைப்படங்கள் பூக்களின் மருத்துவக் குணங்கள் பெட்டகம் சிந்தனை பெண்களுக்கான நோய்களும் இயற்கை மருத்துவமும் பேலியோ டயட் பொடி வகைகள் மசாலா பால் மண்ணில்லாமல் பசுந்தீவனம் வளர்ப்பு மரம் வளர்ப்போம் மருத்துவ டிப்ஸ் மருத்துவ டிப்ஸ் வீடியோ பதிவுகள் மருத்துவக் குணம் நிரம்பிய உணவுகள் மன நலம்! முகவரிகள். மூலிகை சமையல் மூலிகைகள் கீரைகள் மைக்ரோ கீரைகள் ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் வங்கியில் பல வகை கடன்கள் வடாம் வகைகள் வத்தல் வகைகள் வரலாற்றில் ஒரு ஏடு வருமான வரி விவசாயக்குறிப்புக்கள் விஷப்பூச்சிகள் கடிக்கு இயற்கை வைத்தியம் வீடியோ பதிவுகள் வீட்டிலிருந்தே சம்பாதிக்க வீட்டுக்குறிப்புக்கள் வேலை வாய்ப்புகள் ஜூஸ் வகைகள் ஷாப்பிங் போகலாமா..? ஹெல்த் ஸ்பெஷல் ஹோமியோபதி மருத்துவம்
item